Ve středu 8. 9. 2021 byly zahájeny stavební práce na mostě na silnici I/20 u obce Třebčice poblíž Nepomuku.

 

Předmětem stavby je oprava dilatačních závěrů na mostě, kdy bude provedena výměna stávajících závěrů za nové ocelové mostní závěry. Součástí akce je dále i oprava povrchu vozovky na mostě a předmostí. Hlavním důvodem pro realizaci opravy v řešeném úseku je zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu a prodloužení životnosti mostního objektu na hlavním tahu mezi Plzní a Pískem.

Během provádění stavebních prací dojde na místě k částečné uzavírce komunikace a doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic bude opravu provádět společnost SUPER – KRETE CZECH s.r.o. za cenu 3,7 mil. Kč bez DPH. K úplnému dokončení stavby by mělo dojít nejpozději 31. 10. 2021.

 

Print Friendly, PDF & Email