Silnice I/22 mezi okružní křižovatkou u obce Kal a křižovatkou se silnicí II/191 (ulice Janovická) u Klatov je už zcela průjezdná bez omezení.

Od konce května na tomto téměř dva kilometry dlouhém úseku probíhaly stavební úpravy vozovky v celé její šířce. Došlo k odfrézování původních asfaltových vrstev a k vyrovnání příčného profilu. Následně byla položena nová podkladní, ložní a obrusná vrstva vozovky. Součástí stavebních prací byla sanace vozovky a trhlin. Úpravou prošly také krajnice.

Během oprav na místě probíhala částečná uzavírka a doprava byla po dobu prací vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic realizovala opravu vozovky společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 12,44 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email