V pondělí 24. 5. jsme zahájili opravu silnice I/22 od okružní křižovatky silnice I/22 a II/185 u obce Kal, a to až ke křižovatce se silnicí II/191 (ulice Janovická) u Klatov.

 

Stavební úpravy budou postupně probíhat na téměř dva kilometry dlouhém úseku a vozovka bude opravena v celé šířce. Během 40 dní bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a vyrovnání příčného profilu. Následně bude položena nová podkladní, ložní a obrusná vrstva vozovky. Součástí opravy je sanace vozovky a případných trhlin. Provedena bude dále také úprava krajnic.

Oprava bude prováděna po polovinách. Na místě tak dojde k částečné uzavírce a doprava bude po dobu prací vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu vozovky společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 12,44 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email