Včera (9. 8. 2021) byly zahájeny práce na úpravě autobusového zálivu zastávky Divadlo Alfa na silnici I/26 v Plzni na straně u nákupního centra Baumax ve směru z centra města.

Stávající záliv je využíván linkami městské hromadné dopravy a linkami osobní dopravy. Vzhledem k četnosti jednotlivých spojů a velikosti autobusového zálivu tak v současné době dochází k provozním problémům, které prodlužují dobu odbavení jak vozidel MHD, tak vozidel linkové osobní dopravy. Na základě požadavku Plzeňských městských dopravních podniků bylo rozhodnuto o úpravě autobusového zálivu tak, aby dále nedocházelo k nepříjemným dopravním komplikacím.

Během stavebních úprav dojde k prodloužení nástupní hrany zastávky tak, aby bylo možné oddělení provozu městské hromadné dopravy a linkové osobní dopravy. Upraven bude vjezdový a výjezdový klín zastávky a proběhne nezbytná úprava odvodnění vozovky. Součástí úprav je i přeložka technické infrastruktury. Uspořádání jízdního pásu se úpravami prováděnými na zastávce nezmění.

Během provádění stavebních úprav může dojít k mezení provozu v jednom jízdním pruhu silnice I/26. Mimo pracovní dobu a dobu odpolední dopravní špičky (přibližně v rozmezí mezi 15 – 17 hod.) zůstanou pro řidiče oba jízdní pruhy průjezdné.

Úpravu autobusové zastávky pro Ředitelství silnic a dálnic provádí firma COLAS CZ za cenu zhruba 5,3 mil. Kč bez DPH. Práce na místě jsou plánované do první poloviny listopadu letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email