Další z letošních plánovaných akcí Ředitelství silnic a dálnic pod Správou Plzeň je oprava I/26 Kyšice – Plzeň, Hřbitovní, která byla právě dnes zahájena.

Jedná se o opravu zhruba 3,2 kilometru dlouhého úseku směrově rozdělené komunikace I/26 na příjezdu do Plzně. Přesné staničení opravy je mezi kilometry 2,74 – 5,94 ve směru na Plzeň, a to od mimoúrovňové křižovatky se silnicí 180 až po ulici Hřbitovní v Plzni.

V rámci stavebních prací v řešeném úseku dojde k výměně a zesílení konstrukce vozovky a položeno bude nové asfaltové souvrství. Součástí stavby je výměna odvodňovacích žlabů a silničních obrub. Vyměněno bude také oplocení v bezprostřední blízkosti komunikace. Rekonstrukcí dále projde i samostatný sjezd na větvi mimoúrovňové křižovatky s ulicí K Fořtovně, který se na hlavní trase nachází.

Během stavebních úprav na komunikaci I/26 nedojde k úplnému uzavření silnice. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu. V závislosti na aktuální fázi stavby bude doprava případně převedena do levého jízdního pásu. Zde pak bude vedena v režimu 1+1.

Opravu silnice I/26 pro Ředitelství silnic a dálnic provede společnost EUROVIA CS, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 36,72 mil. Kč. bez DPH. Práce jsou v řešeném úseku plánovány do 7. 11. letošního roku.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email