Na plánované opravě komunikace I/26 v rámci akce I/26 Kyšice, sanace hrbů už probíhají první stavební úpravy.

V současné chvíli se pracuje na překládce kabelu CETIN. Překládka probíhá mimo komunikaci s minimálním omezením provozu na silnici. S minimálním omezením by pak stavební úpravy měly pokračovat do konce března.

Samotnou opravu zhruba 2,7 km dlouhého úseku komunikace I/26 včetně výměny krytových vrstev na větvích MÚK Kyšice a MÚK Ejpovice plánujeme zahájit v dubnu.

O podrobnostech ohledně stavby a dopravních omezení po dobu realizace opravy budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email