Silnice I/26 v blízkosti hraničního přechodu Folmava je opět průjezdná bez větších omezení.

Stavebními úpravami prošel úsek na území obce Dolní Folmava dlouhý zhruba 1 200m, který začíná u meteohlásky Folmava a končí kruhovým objezdem před hraničním přechodem, který byl také součástí stavby.

Silnice v řešeném úseku vykazovala řadu závad jako ztrátu asfaltového tmelu, hloubkovou korozi, výspravy, výtluky a poškození okrajů vozovky u okružní křižovatky. Plánovanou opravou zde došlo k odstranění uvedených závad a také k prodloužení životnosti konstrukce silnice. Stavební práce obnášely obnovu asfaltového souvrství vozovky, výměnu silničních obrub, úpravu odvodnění komunikace a také předláždění krajů okružní křižovatky.

Pro Ředitelství silnice a dálnic prováděla stavební úpravy společnost COLAS CZ, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou opravy 16,5 mil. Kč bez DPH.  V současné chvíli na stavbě probíhají už pouze dokončovací práce.

Print Friendly, PDF & Email