Tento týden zahájíme opravu komunikace I/26 v Plzni v Domažlické ulici. Jedná se o opravu téměř kilometr dlouhého úseku silnice, který začíná před okružní křižovatkou u zastávky Panelárna a končí v místě, kde se komunikace rozšiřuje do čtyřpruhu u Makra.

Během stavebních úprav bude v řešeném úseku provedena výměna asfaltového krytu vozovky. Budou opraveny propustky, pročištěny silniční příkopy a dojde k celkové úpravě odvodňovacího systému. Povrch vozovky bude vyměněn i u dvou autobusových zálivů, kde bude dlažba nahrazena cementobetonovým krytem. Součástí opravy je dále i doplnění silničních obrub v celé délce opravy.

Během opravy dojde k částečné uzavírce silnice. Provoz tak bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Pro co nejplynulejší provoz jsou největší omezení např. pro pokládku živičných směsí plánovaná na víkendy a prázdniny.

Pro Ředitelství silnic a dálnic bude stavební práce provádět firma COLAS CZ, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 11,95 mil. Kč bez DPH. Stavba by měla být dokončena na konci října letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email