Dnes byly zahájeny práce na rekonstrukci mostu č. 27 – 085 na silnici I/27 v blízkosti obce Červené Poříčí.

Důvodem pro opravu mostu přes Lhovický potok ležícího na silnici I/27, která je jedním z hlavních tahů na Plzeň, je jeho již nevyhovující stavebně technický stav. Most vykazuje řadu poruch, jako například poškozenou izolaci a degradaci betonu konstrukce. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jeho kompletní rekonstrukci.

Během stavebních úprav dojde k úplné demolici stávajícího mostu. Na jeho místě pak bude vybudován most nový. Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena monolitickým dvoupolovým uzavřeným železobetonovým rámem. Samotný most pak bude oproti tomu stávajícímu také rozšířen. Součástí stavby je dále i úprava odbočovacího místa na místní účelovou komunikaci.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky a veškerá doprava bude vedena po provizorní komunikaci v bezprostřední blízkosti místa stavby.

 

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic provádí společenství firem Silnice Nepomuk s.r.o. a Silnice Klatovy a.s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 15, 825 mil. Kč bez DPH. Nový most plánujeme uvést do provozu do 135 kalendářních dnů.

 

Print Friendly, PDF & Email