Dnes budou zahájeny práce na první etapě opravy komunikace I/27 na průtahu obce Štěpánovice na Klatovsku.

V rámci akce „I/27 Štěpánovice – průtah“ dojde k obnově asfaltového souvrství vozovky v obci a ke sjednocení šířkového uspořádání silnice mezi obrubníky. Úpravou projdou také autobusové zálivy a chodníky na území obce. Také proběhne úprava odvodňovacího systému komunikace a svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí stavby jsou dále středové dělící ostrůvky, které budou vybudovány na příjezdu i výjezdu z obce. Důvodem pro instalaci středových ostrůvků je regulace vjezdové rychlosti vozidel na území obce a zvýšení bezpečnosti ve Štěpánovicích.

V letošním roce budou v řešeném úseku provedeny pouze práce na pokládce nové kanalizace a vodovodu v chodníku. Stavební úpravy vozovky jsou plánované až na příští rok.

Práce zde budou probíhat za částečné uzavírky komunikace, kdy bude doprava okolo pracovních míst vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Práce jsou v letošním roce plánované do 31. 10. 2021 a pro Ředitelství silnic a dálnic bude opravu provádět společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 25, 5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email