V pondělí 5. 6. 2023 dojde k zahájení stavebních prací v rámci akce I/20 Plzeň, Jasmínová.

Během provádění stavebních úprav bude opraven povrch v celém rozsahu Jasmínové ulice, kdy na převážné části řešeného úseku bude provedena kompletní výměna vozovkového souvrství včetně sanace aktivní zóny. Úpravou projde i uspořádání jízdních pruhů v prostoru křižovatky Jasmínová X Nepomucká, které už je v současné době nevyhovující. Změny jsou pak navrženy ve vedení jízdních pruhů Koterovské ulice, kde dojde k úpravám vodorovného dopravního značení a opravě povrchu vozovky v nezbytném rozsahu.

Opraveny a upraveny budou dále chodníky na obou stranách komunikace a v úseku mezi ulicí Skladovou a Koterovskou vzniknou nové parkovací zálivy pro osobní automobily. Celkem je zde navrženo 14 podélných parkovacích stání.

Práce v Jasmínové ulici budou prováděny za její úplné uzavírky. Provoz tak bude veden po objízdné trase ulicí K Dráze. Omezení se dotkne i jednotlivých vedlejších komunikací, které se na Jasmínovou ulici přímo napojují.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu komunikace společnost EUROVIA CS a.s. za cenu zhruba 48,3 mil. Kč bez DPH. Od zahájení stavebních prací by pak ke zprovoznění řešeného úseku měl dojít nejpozději za 189 dní.

Print Friendly, PDF & Email