Během dneška budou postupně zahájeny práce na stavebních úpravách křižovatek silnice I/20 se silnicemi II/183 a III/18026 a I/20 se silnicí I/19 nedaleko Losiné u Plzně. 

Současná podoba obou zmíněných křižovatek je nevyhovující a v řešeném úseku tak opakovaně dochází ke kolizním situacím.

U křižovatky silnic I/20 x II/183 a III/18026 působí největší komplikace špatný rozhled, překážky v rozhledu nebo například kombinace maximální povolené rychlosti na hlavní komunikaci a polohy křižovatky.

Příčinou dopravních komplikací u druhé křižovatky (I/20 x I/19) je pak hlavně absence odbočovacího pruhu vlevo ze silnice I/20 na silnici I/19 ve směru na Nezvěstice.

V následujících měsících tak budou na dotčených křižovatkách prováděny stavební úpravy, které by měly dopravní závady odstranit. U křížení silnic I. třídy dojde k vybudování odbočovacího pruhu. U křížení silnice I/20 se silnicemi nižších tříd pak proběhnou úpravy komunikací (např. rozšíření prostoru křižovatky) vedoucí k lepšímu usměrnění vozidel v řešeném úseku.

Stavba je rozdělena na 5 samostatných etap, během kterých musí řidiči počítat s omezením provozu. Silnice nebude zcela uzavřena, ale v rámci některých etap bude doprava vedena pouze kyvadlově (viz příloha e-mailu). Aby byl dopad stavebních prací co nejmenší, bude provoz z hlavního tahu částečně převeden na provizorní komunikaci.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným za cenu zhruba 14 mil. Kč bez DPH. Úplné zprovoznění stavby je pak plánované v první polovině července.

Print Friendly, PDF & Email