V příštím týdnu dojde k omezení provozu na dálnici D5 v úseku mezi km 108 – 90.

Důvodem omezení jsou práce na provádění lokálních oprav povrchu dálnice D5. Na trase proběhne oprava vybraných poškozených cementobetonových desek nacházejících se v řešeném úseku. Účelem opravy je zajištění bezpečnosti a odstranění desek, které jsou v havarijním stavu.

V místě prací bude provoz vždy veden jen jedním jízdním pruhem.

Termín provádění prací: 16. 10. 2023 – 23. 10. 2023

Print Friendly, PDF & Email