Od pondělí 10. 7. mohou řidiči v úseku mezi obcemi Běšiny a Hořákov na Klatovsku počítat s menším omezením provozu.

Jeden z propustků na silnici I/27 je už v havarijním stavu a je tak nutné provést jeho opravu. Stávající kamenný deskový propustek bude postupně zbourán a nahrazen novým železobetonovým trubním se šikmými čely z lomového kamene. V rámci opravy propustku dojde i k pokládce nového povrchu vozovky a úpravě přilehlých svahů.

Provoz bude v místě prací veden pouze jedním pruhem kyvadlově.

Stavební úpravy zde pro Ředitelství silnic a dálnic provede společnost ZNAKON a.s. za cenu 1,5 mil. Kč bez DPH. Práce by pak v dotčeném úseku měly skončit nejdéle během září letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email