Úsek komunikace I/27 mezi městy Kralovice a Plasy, kde od poloviny května probíhala v rámci akce I/27 Svatý Jan – Žebnice oprava, je už průjezdný bez výrazných omezení.

Vozovka v tomto téměř 2,5 kilometru dlouhém úseku už vykazovala řadu závad jako například opotřebení obrusné vrstvy, příčné a podélné trhliny, vyjeté koleje nebo řadu vysprávek. Místy byly také zanesené příkopy. Během stavebních prací došlo k odstranění zmíněných závad a byla provedena oprava obrusné, ložní a v některých místech i podkladní vrstvy silnice I/27. Dále byly rozšířeny krajnice a opraveny hospodářské sjezdy, které se na trase nacházejí.

Stavební úpravy byly prováděny po polovinách a provoz byl v místě prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Nyní už řidiči řešeným úsekem jezdí téměř bez omezení. Na místě ale i nadále probíhají dokončovací práce.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provedlo společenství firem SILNICE GROUP a.s. a HERKUL a.s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 24,9 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email