V pátek 1. 4. 2022 dojde k zahájení prací na opravě silnice I/22 v rámci akce I/22 Sobětice – Mochtín.

Jedná se o opravu více než 2,5 kilometru dlouhého úseku komunikace mezi obcemi Sobětice a Mochtín na Klatovsku. Během stavebních prací dojde k obnově asfaltového souvrství vozovky. Dále budou upraveny a rozšířeny krajnice. Úpravou projde odvodňovací systém vozovky, opraveny budou hospodářské sjezdy a obnoveno bude také vodorovné dopravní značení. Součástí stavebních prací je také oprava stávajícího kamenného klenbového propustku za obcí Sobětice ve směru na Strakonice.

Stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky komunikace. Provoz tak bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy na vozovce společnost STRABAG a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 19,7 mil. Kč bez DPH. Práce v řešeném úseku jsou plánované na zhruba dva měsíce.

Print Friendly, PDF & Email