Přípravné práce na objízdných komunikacích i provizorním mostu ve Spáleném Poříčí byly dokončeny. V noci mezi 18. a 19. dubnem tak došlo k jejich zprovoznění a rekonstrukce mostu přes řeku Bradavu na silnici I/19 byla zahájena.

 

Stávající most teď bude i s lávkou pro pěší postupně zdemolován. Na jeho místě pak bude vybudován most nový a následně dojde i k úpravě nábřežních zdí. Důvodem pro stavbu nového mostu je již nevyhovující prostorové uspořádání stávajícího mostu. To v současné době způsobuje značné dopravní komplikace, kdy jeho šířka neumožňuje například míjení dvou autobusů nebo nákladních aut. Výstavbou nového mostu budou tyto komplikace odstraněny.

V průběhu celé realizace stavby bude průjezdnost silnicí I/19 zajištěna. Provoz bude veden jedním směrem kyvadlově po provizorním mostě. Po dobu stavby pak bude uzavřena křižovatka I/19 a III/17715 (ul. Republikánská). Objízdná trasa ze silnice III/17715 na silnici I/19 bude vedena přes silnici III/17711. Pro místní dopravu bude objízdná trasa vedena přes místní komunikaci (ulice Pod Obecníkem), navazující polní cestu a silnici II/117.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic provádí firma COLAS CZ, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 37,6 mil. Kč bez DPH. Samotný most plánujeme zprovoznit ještě do konce tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email