Vlivem postupného oteplování můžeme na silnicích v Plzeňském kraji očekávat nepříjemnosti v provozu v podobě ledovek a lokálních poruch vozovek.

 

V následujících dnech bude během dne docházet ke značnému oteplování. Během večerních a nočních hodin ale nadále očekáváme teploty výrazně nižší a na většině území okolo bodu mrazu. Současně s tím také očekáváme zvýšenou tvorbu srážek v podobě sněžení nebo deště. Tyto teplotní výkyvy mohou se srážkami a nízkou teplotou povrchů silnic na některých úsecích komunikací I. tříd zapříčinit tvorbu ledovek. V Plzeňském kraji není oproti těm ostatním prozatím vyhlášeno varování před nebezpečím. Přesto upozorňujeme, že na některých místech by se ledovka mohla v příštích dnech objevovat.

Současně s tím se na silnicích vlivem počasí a intenzivní dopravy mohou objevovat i menší poruchy vozovky v podobě výtluků. Jedná se o běžný jev, který se projevuje převážně v období zimní údržby. Zatékáním vody do spár vozovky a následnými výraznými změnami teplot dochází k postupnému narušování krytu vozovek, na kterých se následně mohou objevovat lokální poruchy. Těmi mohou být například právě výtluky. V zimním období se tyto poruchy opravují průběžně v rámci inspekčních jízd pomocí studené asfaltové směsi. Ta je za současných klimatických podmínek nejvhodnější možností opravy. V místech, kde momentálně opravy nemohou být prováděny, budou řidiči varováni provizorními dopravními značkami, které upozorňují na nerovnosti na vozovce.

Současně s tím už probíhají přípravy na rozsáhlejší lokální výspravy, které by měly být zahájeny, až technologické postupy umožní opravy v souladu s předpisy.

Řidiče tímto prosíme, aby počítali s možnými komplikacemi, které by se na vozovkách mohly objevit a přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky.

Print Friendly, PDF & Email