Práce na opravě přes 600 metrů dlouhého úseku silnice I/20 na průtahu města Nepomuk se pro letošní rok blíží ke konci. Nejpozději na konci příštího týdne by měly být z řešeného úseku odstraněny provizorní semafory.

Převážná část opravy silnice I/20 už je v současné době dokončena (úsek od Špitálského rybníku až po křižovatku u Normy). Nyní práce probíhají hlavně v úseku od Normy až ke stavebninám u okružní křižovatky. Na této části komunikace byla v průběhu týdne položena ložná vrstva vozovky. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám pak budou práce na komunikaci zastaveny a k pokládce obrusné vrstvy vozovky a k úplnému dokončení stavby dojde na jaře následujícího roku.

Během zimy bude v místě stavby omezení provozu pouze minimální a doprava bude v době technologické přestávky vedena obousměrně bez potřeby kyvadlového provozu.

Důvodem opravy silnice I/20 v úseku od Špitálského rybníku až po okružní křižovatku byly poruchy, které už vozovka vykazovala jako například ztráta asfaltového tmelu, příčné i podélné trhliny, vysprávky, olámané kraje vozovky nebo vyjeté koleje. Kvůli zvýšenému zatížení vozovky také muselo dojít k jejímu zesílení.

V rámci opravy tak jde o kompletní výměnu vozovkového souvrství a odstranění zbytkových trhlin. V místech odbočovacího pruhu směrem na náměstí (u Normy) už je dále z větší části vybudován dělící ostrůvek s možností zřízení místa pro přecházení.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic provádí společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 29,2 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email