Už o víkendu by měla být bez větších omezení opět průjezdná silnice I/26 na příjezdu do Plzně, kde od loňského roku probíhala rozsáhlá oprava vozovky v rámci akce I/26 Kyšice, sanace hrbů.

Během opravy na zhruba třech kilometrech směrově rozdělené silnice I/26 došlo ke kompletní výměně povrchu komunikace. Důvodem pro rozsáhlou opravu vozovky byly hlavně podélné nerovnosti, které se na jejím povrchu tvořily. Ty byly způsobeny převážně nestabilním podložím, které se v řešeném úseku nacházelo. Součástí opravy pak byla dále i výměna krytových vrstev na mimoúrovňových křižovatkách Kyšice a Ejpovice.

Během loňského roku byl postupně opraven pás silnice ve směru na Plzeň. Tento rok pak proběhla oprava druhého pásu vozovky ve směru z Plzně.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo stavební úpravy na trase společenství firem BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o., které uspělo ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 237 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email