Začátkem dubna byla zahájena oprava více než 2,5 kilometru dlouhého úseku komunikace I/22 mezi obcemi Sobětice a Mochtín na Klatovsku. Stavební úpravy na hlavním tahu pak byly z větší části dokončeny zhruba v polovině května.

V rámci akce I/22 Sobětice – Mochtín byla provedena obnova asfaltového souvrství vozovky. Došlo k úpravě a rozšíření krajnic a úpravě odvodňovacího systému vozovky. Opraveny byly dále hospodářské sjezdy a následně byla provedena obnova vodorovného dopravního značení.

Na místě nyní ještě probíhají dokončovací práce. Ty už nicméně dopravu příliš neomezují a jsou prováděny převážně v okolí vozovky. Částečná uzavírka komunikace je tak zrušena a vozovka je obousměrně průjezdná bez výrazných komplikací.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy v řešeném úseku společnost STRBAG a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 19,7 mil. Kč bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email