Silnice I/20 v Nepomuku je opět bez omezení průjezdná.

V loňském roce byla zahájena oprava zhruba 600 metrů dlouhého úseku na průtahu města (úsek od Špitálského rybníku až po kruhový objezd u Billy). Vozovka už v těchto místech vykazovala řadu poruch jako například ztrátu asfaltového tmelu, příčné i podélné trhliny, vysprávky, olámané kraje vozovky nebo vyjeté koleje.

Během prací tak byla provedena kompletní výměna vozovkového souvrství a vzhledem ke zvýšenému zatížení vozovky došlo i k jejímu zesílení. Součástí stavby pak byla i úprava kanalizace a stavba nového chodníku od kruhového objezdu až k prodejně Norma. Zde byl také vybudován nový dělící ostrůvek (u Normy) a na křižovatce proběhla úprava odbočovacího pruhu směrem na náměstí.

Převážná část stavebních prací byla dokončena už v minulém roce. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám ale musela být stavba přes zimu pozastavena a k úplnému dokončení posledního nedokončeného úseku (od Normy ke kruhovému objezdu) došlo až nyní v průběhu dubna.

V současné chvíli už ale stavba provoz nekomplikuje a silnice I/20 je na území města opět průjezdná bez problémů.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic provedla společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 29,2 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email