Práce na opravě hlavní trasy na I/19 v Nezvěsticích pro letošní rok končí.

Po zimní přestávce pokračovaly v centrální části obce (v úseku od mostu přes řeku Úslavu až po železniční podjezd) práce na opravě vozovky. Během této stavební sezóny došlo například k dokončení přeložky kanalizace, úpravám chodníků a veřejného osvětlení po celé délce úseku a k následné pokládce nového povrchu komunikace.

Během provádění výše zmíněných prací byl provoz stavbou povětšinou veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Nyní už je silnice na průtahu Nezvěstic průjezdná bez výraznějších omezení. Práce nyní budou probíhat v podstatě pouze v okolí hlavního tahu. Během zimního období bude pokračovat stavba parkoviště v centru obce a začít by měly i práce na úpravě splaškové kanalizace, které budou pokračovat i v následujícím roce.

V roce 2024 bude akce I/19 Nezvěstice dokončena výstavbou nové okružní křižovatky na vjezdu do Nezvěstic ve směru od Plzně a opravou vozovky až k železničnímu přejezdu.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy „Společnost Nezvěstice“ (Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.) za cenu 89,6 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email