V pondělí 15. března dojde na opravě komunikace I/22 v Horažďovicích k obnovení stavebních prací v plném rozsahu. Na stavbě na průtahu města tak skončí zimní technologická přestávka a znovuobnovena budou i dopravní omezení související s realizací stavby. Dotčená část oprav se týká úseku od železničního přejezdu trati Horažďovice předměstí – Domažlice až po konec obce Horažďovice.

Během stavební sezóny bude provedena kompletní obnova povrchu vozovky, chodníků a zpevněných ploch. Dokončeny budou nové vodovodní řady, dešťová kanalizace, přeložka plynovodu a provedeno bude i nové veřejné osvětlení. Podél vozovky vzniknou parkovací místa pro osobní automobily a bude vytvořen odstavný pruh pro provádění kontrolní činnosti složek Integrovaného záchranného systému. Dokončovací práce poté proběhnou na prodloužené stezce pro chodce a cyklisty.

Ke konci výstavby následně dojde k opravám silnice na objízdné trase a bude zrušena tzv. Lavičková cesta, která byla před zahájením stavby vybudována jako provizorní komunikace. Součástí opravy jsou i následné sadové úpravy. Ty budou také realizovány až v rámci dokončovacích prací.

Dopravní omezení, která řidiče kvůli stavebním úpravám čekají, budou výraznější než v minulém roce. Pro vozidla do 7,5 tuny dojde k odklonění dopravy na silnici I/22 v obci Horažďovice ve směru od města Strakonice. Doprava tímto směrem bude vedena přes místní část Horažďovice předměstí, dále po ulici Blatenská, Šumavská, poté objížďka končí křižovatkou ulice Palackého a Plzeňská. Provoz ve směru Klatovy – Strakonice bude omezen vždy do jednoho jízdního pruhu, který se bude střídat v závislosti na postupu prací na této komunikaci. Vozidla nad 7,5t budou muset obousměrně využívat objízdné trasy přes silnice II/188, I/20 a I/4.

Pro Ředitelství silnic a dálnic a město Horažďovice provádí stavební úpravy společenství firem Znakon, Porr a M – Silnice za cenu 101, 880 milionů korun bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email