Během tohoto víkendu dojde k opětovnému zprovoznění opravované odpočívky na dálnici D5 u Rokycan, kde od poloviny května probíhaly stavební úpravy.

Odpočívka již nevyhovovala technickým parametrům, povrchy byly ve špatném stavu a také zde byl nedostatek parkovacích stání pro nákladní vozidla. Během stavebních úprav tak na odpočívce došlo k výměně povrchu na stáních pro kamionovou dopravu, kdy byl asfaltobetonový kryt vyměněn za kryt cementobetonový. Úpravou prošlo i napojení vjezdu a výjezdu na odpočívku tak, aby vyhovovalo příslušným normám a umožnilo bezpečnější pohyb vozidel na odpočívce. Dále byla provedena úprava odvodňovacího systému, především v ploše parkovacích stání a na odpočívce bylo instalováno nové osvětlení. Součástí stavby bylo i vybudování opěrné gabionové zdi podél odbočovacího pruhu na odpočívku.

Po dokončení stavebních úprav došlo k výrazné změně rozložení parkovacích míst na odpočívce. Zvětšil se počet stání pro nákladní vozidla a zredukována byla místa pro osobní automobily.

Současný stav                                                                       Nový stav

Nákladní vozidla – 20                                                             Nákladní vozidla – 44

Bus – 4                                                                                      Bus – 4

Osobní vozidla – 65 + 2                                                          Osobní vozidla – 20 + 1

                                                                                                   Obytný přívěs – 2

Rekonstrukci odpočívky pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla společnost Eurovia CS, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 57,4 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email