Ode dneška až do zítřka probíhá na dálnici D5 instalace dopravně inženýrských opatření v krátkém úseku mezi EXITy 107 Ostrov a 119 Benešovice. Realizace DIO se týká úseků mezi kilometry 111,910 – 115,540 ve směru Rozvadov a 115,640 – 115,403 a 112,650 – 112,430 ve směru Praha. Důvodem pro instalaci DIO a následného omezení provozu je příprava na plánovanou výměnu mostních závěrů na jednom z dálničních mostů v rámci akce D5 Mostní závěry – výměna na mostě D5-120..1 PS. Opěra 1 a 4 – levý most.

Samotné stavební úpravy na dálnici D5 jsou pak plánované od čtvrtka 14. 4. do pondělí 9. 5. Během necelého měsíce tak na dálničním mostu dojde k výměně 2 mostních dilatačních závěrů, které už vykazují značné opotřebení.

V místě opravy bude provoz veden zúženými jízdními pruhy v režimu 0/1+2, tedy jedním pruhem ve směru Praha a dvěma pruhy ve směru Rozvadov.

K úplnému odstranění dopravních omezení v řešeném úseku by pak mělo dojít 11.5.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede výměnu mostních závěrů společnost BM Construction, spol. s.r.o. za cenu 3,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email