Dnes byly v rámci akce I/26 Kyšice, sanace hrbů zahájeny první stavební úpravy, které způsobí omezení provozu na příjezdu do Plzně na komunikaci I/26.

Během opravy bude na necelých třech kilometrech směrově rozdělené silnice I/26 kompletně opraven povrch komunikace. Důvodem pro opravu silnice je tvorba podélných nerovností na povrchu vozovky. Ty jsou způsobeny převážně nestabilním podložím, které se v řešeném úseku nachází. Součástí opravy je pak dále i výměna krytových vrstev na mimoúrovňových křižovatkách Kyšice a Ejpovice.

V průběhu března už na místě v rámci akce probíhala překládka kabelu CETIN. Omezení provozu bylo však během provádění prací minimální. Po zahájení prací na opravě vozovky už dopravní omezení budou výraznější. Úplná uzavírka komunikace ale nebude nutná. Provoz na hlavním tahu bude po dobu provádění prací veden vždy alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru.

V termínu od 1. 4. do 25. 4. budou nicméně zcela uzavřeny nájezdy a výjezdy MÚK Ejpovice a provoz bude veden po objízdné trase přes Ejpovice a Kyšice.

Dokončení samotné opravy I/26 je plánované v průběhu příštího roku. Pokud však stavební úpravy budou probíhat bez výrazných komplikací, plánuje zhotovitel dokončit opravu už během letošního roku.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy na trase společenství firem BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o., které uspělo ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 237 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email