V souvislosti s akcí I/20 Losiná – okružní křižovatka dojde od 1. 4. 2022 na území obce k částečnému omezení provozu na hlavní komunikaci.

Na hlavní trase mezi Pískem a Plzní probíhá v obci Losiná výstavba nové okružní křižovatky. Jedná se o přestavbu dopravně nevyhovující stykové křižovatky silnice I/20 se silnicí III/18047 a polní cesty. Cílem stavby okružní křižovatky o poloměru 29m je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na vjezdu do obce ve směru od Plzně.

Výsledná podoba okružní křižovatky počítá se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu obce.

Vzhledem ke stavebním úpravám vozovky bude od začátku dubna až do konce června nutné částečně omezit provoz na komunikaci I/20 v místě křižovatky I/20 a III/18047. Vozidla budou po dobu částečné uzavírky jezdit jedním jízdním pruhem kyvadlově. Vzhledem k tomu, že prstenec nové křižovatky zasahuje do stávající silnice bude i v následujících v etapách stavby nutné provoz na silnici I/20 poté i nadále omezovat.

Samotnou stavbu provádí pro Ředitelství silnic a dálnic společenství firem Metrostav a.s. a BES s.r.o., které vyhrálo ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 29,3 mil. Kč bez DPH. Úplné dokončení stavby je plánované na listopad letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email