Pokud nenastanou neočekávané komplikace, měl by být opravovaný úsek silnice I/22 u Zavlekova na Klatovsku nejpozději od příštího týdne opět průjezdný bez omezení.

Během včerejšího dne na místě probíhala pokládka finální obrusné vrstvy vozovky.  V případě vhodných meteorologických podmínek by pak během dneška mělo dojít také k pokládce vodorovného dopravního značení.

Jednalo se o opravu zhruba 1,3 kilometru dlouhého úseku komunikace mezi křižovatkou silnice I/22 se silnicí III/18711 na Plánici a vjezdem do obce Zavlekov. Během stavebních prací byla provedena obnova asfaltového souvrství vozovky. Dále byly upraveny a rozšířeny krajnice, pročištěny příkopy, opraveny hospodářské sjezdy a obnoveno vodorovné dopravní značení.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla opravu vozovky společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 13,9 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email