Už zítra 27. 7. 2023 by měla být silnice I/22 v Kocourově na Klatovsku opět průjezdná bez větších omezení.

Během stavebních prací na více než 500 metrů dlouhém úseku silnice I/22 na průtahu obce Kocourov byla provedena rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a došlo k jejímu šířkovému sjednocení. Vybudovány byly nové chodníky a také byl vybudován nový ochranný ostrůvek, který zajistí větší bezpečnost chodců při přecházení hlavní komunikace. K úpravám došlo také na autobusových zálivech a na odvodnění komunikace.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 22,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email