Komunikace I/27 v řešeném úseku mezi Javornou a Železnou Rudou vede převážně nezastavěným územím a na okolních pozemcích je většinou vzrostlý les. Silnice zde už vykazuje řadu závad jako například podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje a ztrátu asfaltového tmelu. Realizací opravy komunikace následně dojde k odstranění zmíněných závad a tím se zlepší bezpečnost provozu na daném úseku silnice.

Na samotnou opravu v rámci akce „I/27 Gerlova Huť“ už byl vybrán zhotovitel, který bude stavební úpravy realizovat. Stavbu plánuje ŘSD ČR zahájit v dubnu. Dokončena by pak měla být během zhruba dvou měsíců.

O podrobnostech ohledně stavby, přesných termínů a dopravních omezení po dobu realizace opravy budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email