V pátek 1. 4. byla oficiálně zahájena oprava komunikace I/22 v rámci akce I/22 Klatovy – Domažlická. V průběhu března už v řešeném úseku probíhaly práce na překládce kabelu ČEZ pro město Klatovy. Na konci týdne pak bude akce pod správou ŘSD ČR oficiálně zahájena.

Samotná oprava povrchu vozovky v téměř kilometr dlouhém úseku je podle smlouvy uzavřené se zhotovitelem plánovaná na zhruba čtyři měsíce. Během těchto čtyř měsíců bude vyměněno asfaltové souvrství vozovky, stávající křižovatka s ulicí Podhůrecká bude přebudována na křižovatku světelnou, stará lávka pro pěší bude vyměněna za novou a opraveny budou také chodníky a stávající inženýrské sítě.

Během jednotlivých etap stavby dojde na trase k různým omezením provozu na komunikaci I/22. Termíny uzavírek jsou následující:

  • částečná uzavírka – uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Domažlice – provoz obousměrný bez objízdné trasy: 21. 3. – 24. 4.2022
  • úplná uzavírka obou směrů včetně křižovatky „U Klatovského dvora“ – provoz veden po objízdné trase: 25. 4. – 1. 5. 2022
  • úplná uzavírka obou směrů – provoz veden po objízdné trase, průjezd křižovatkou 25.4. – 30.4. 2022
  • „U Klatovského dvora“ zachován průjezd: 2. 5. – 24. 5. 2022
  • úplná uzavírka ve směru od Domažlic – provoz veden po objízdné trase, směr od centra veden přes stavbu: 25. 5. – 19. 6. 2022
  • úplná uzavírka obou směrů včetně křižovatky „U Klatovského dvora“-provoz veden po objízdné trase: 20. 6. – 15. 7. 2022

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společenství firem Silnice Klatovy a.s. a PORR a.s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 38,4 mil. kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email