V podstatě hotové jsou práce na opravě mostů na plzeňském Rondelu a omezení provozu je v řešeném úseku pouze minimální.

V rámci nové plánované koncepce Města Plzně dojde do budoucna k celkové proměně zmíněné křižovatky, během které budou oba mostní objekty zrušeny. Dokud ale nebude změna podoby křižovatky provedena, musela být zajištěna jejich stabilita.

Vzhledem k jejich technickému stavu tak musely obě mostní konstrukce projít opravou, která zajistí jejich bezpečnost. Do obou mostů dlouhodobě zatékalo, a to by do budoucna mohlo nosnou konstrukci výrazně narušit. V rámci stavebních úprav tak bylo navrženo statické zajištění celkové stability pomocí vyvěšení nosných konstrukcí ocelovými nosníky uloženými přes horní povrch železobetonového monolitického stativa. Zároveň byly provedeny úpravy, které v následujících letech eliminují zatékání vody do spodní stavby.

Oproti předpokladům musel být termín úplného ukončení stavby přesunut ze 17. 10. na pátek 10. 11. Rozsah naplánovaných prací musel být totiž rozšířen. V horším stavu byla například původní hydroizolace a následně musel být zvětšen i rozsah nutných sanačních prací.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla stavební úpravy společnost COLAS CZ a.s. za cenu 19 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email