Od loňského roku opravovaný most ve Spáleném Poříčí na I/19 už je od včerejška opět s omezeními průjezdný.

Původní most byl i s lávkou pro pěší zdemolován. Na jeho místě pak došlo k vybudování nového mostu a současně proběhla i úprava nábřežních zdí. Důvodem pro stavbu nového mostu bylo už nevyhovující prostorové uspořádání původního mostu. To způsobovalo značné dopravní komplikace, kdy jeho šířka neumožňovala například míjení dvou autobusů nebo nákladních vozidel. Po úplném dokončení stavebních úprav, které v rámci této akce probíhají by pak měl být tento problém vyřešen.

Po dobu výstavby nového mostu byl provoz veden kyvadlově po mostním provizoriu. To bude v příštím týdnu demontováno a práce se přesunou převážně do bezprostředního okolí mostu. Provoz je nicméně v místě prací i nadále veden kyvadlově a řízen semafory. Pozitivní změnou nicméně je, že řidiči už mohou po přejetí mostu odbočovat do Republikánské ulice. V opačném směru z Republikánské ulice na most je nadále nutné respektovat zákaz vjezdu a použít stávající objízdnou trasu.

Print Friendly, PDF & Email