V úterý 11. 4. bude zahájena oprava silnice I/22 v Kocourově na Klatovsku.

Jedná se rekonstrukci vozovky v průtahu obce Kocourov o celkové délce přes 500 metrů. Během stavebních prací bude provedena rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a dojde k jejímu šířkovému sjednocení. Vybudovány budou nové chodníky vždy alespoň na jedné straně vozovky a také proběhne výstavba ochranného ostrůvku, který zajistí větší bezpečnost při přecházení hlavní komunikace. Dále dojde k úpravě autobusových zálivů a odvodnění komunikace.

Oprava bude probíhat po polovinách a nebude tak nutné silnici zcela uzavírat. Provoz pak bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 22,3 mil. Kč bez DPH. Ke zprovoznění opravovaného úseku by pak mělo dojít zhruba v polovině července.

 

Print Friendly, PDF & Email