V podstatě už pouze dokončovací práce probíhají v rámci stavby Rybnice – Kaznějov na silnici I/27 na trase mezi Plzní a Plasy.

Stavba samotná byla zahájena už v minulém roce, kdy na vjezdu do obce Rybnice došlo k vybudování nového zpomalovacího ostrůvku a opravě silnice v jeho bezprostředním okolí v délce zhruba 100 m.

Během letošního roku pak došlo k opravě komunikace I/27 ve zhruba 2,4 km dlouhém úseku, a to na území obcí Rybnice a Kaznějov. Kromě výměny povrchu vozovky byly součástí stavby také úpravy autobusových zastávek v Kaznějově, úpravy chodníků a veřejného osvětlení.

V současné chvíli už je provoz v řešeném úseku téměř bez omezení. Na místě už zůstává omezení jen v okolí křižovatky Plaské ulice se silnicí II/204, kde je rychlost snížena na maximálně 30 km/h.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla stavební práce v řešeném úseku společnost BERGER BOHEMIA za cenu 33,6 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email