Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel: Společnost I/27 Lidická – Plaská (sdružení BERGER BOHEMIA a.s.  a EUROVIA CZ a.s.)

Cena díla: 71,7 mil. Kč bez DPH

Termín výstavby: 06/24 – 08/24, 04/25 – 08/25

Předmětem stavby je výměna asfaltových vrstev a obnova vodorovného dopravního značení silnice I/27 – Lidická – Plaská v rozsahu od železniční zastávky Bolevec po křižovatku s I/27 – Karlovarská. Součástí opravy jsou rovněž plochy křižovatek v rozsahu řešeného úseku včetně nezbytného rozsahu pro navázání na stav na vedlejších paprscích dotčených křižovatek a také lokální opravy ploch zastávkových zálivů a opravy stávajících žulových obrub. Jedná se o úpravy povrchů těchto ploch vyvolané změnou výškové úrovně přilehlých silničních obrub, úpravy ploch jsou navrženy v nezbytném rozsahu pro plynulé navázání na nový stav.

Stavba je rozdělena do dvou stavebních sezon, z důvodu co nejmenšího omezení silniční dopravy převážně v prázdninových letních měsících.

06/2024 – 08/2024 a 04/2025 – 08/2025

Z hlediska řízení provozu s co nejmenším omezením je pak celkově stavba rozdělena do 5 etap. Etapy výstavby zahrnují vždy uzavírku jednoho jízdního pásu v určité pracovní etapě a druhý jízdní pás bude využíván pro obousměrný provoz. Pro minimalizaci provozu (dopravních zátěží) v protisměrném jízdním pásu jsou etapy doplněny o objízdné trasy pro tranzitní dopravu na I/27.

2024 – červen

Oprava vozovky bude zahájena 1. 6. 2024 v úseku mezi ulicemi Na Sudech a železniční zastávkou Bolevec, přičemž práce na tomto úseku budou trvat do 30. 6. 2024. Provoz z Třemošné do Plzně i z Plzně do Třemošné, bude veden obousměrně v západním jízdním pasu. Co se týká směru od Třemošné do Plzně, bude zrušeno levé odbočení z ulice Plaská do Na Sudech. Ve směru od Třemošné na Doubravku tak bude možné pro osobní automobily využít náhradní trasu ulicemi Nýřanská, Kaznějovská a Studentská, nákladní automobily budou projíždět rovně městem. Práce s sebou přinesou i omezení v průjezdu a umístění zastávek autobusových linek.

Změny zastávek z důvodu oprav:

Bolevecká náves – ve směru z centra bude přeložena do západního jízdního pásu za křižovatku se Studentskou ulicí.

Okounová – ve směru z centra přeložena do západního jízdního pásu za křižovatku Okounovou ulicí.

Bolevec – linka 34 bude obsluhovat zastávky v točce autobusů v Tachovské ulici.

Linka 30

Při víkendové uzavírce křižovatky Plaská x Okounová plánované v termínu 15. a 16. 6. (nebo 22. a 23. 6.) budou spoje odkloněny na objízdnou trasu. Přeloženy tak budou autobusové zastávky linky 30 Okounová a Bolevecká náves. Okounová bude po dobu této krátkodobé uzavírky umístěna do ul. K Prokopávce, Bolevecká náves pak do zastávkových zálivů v ul. Na Sudech a Studentská.

2024 – červenec – srpen

Oprava vozovky bude zahájena 1. 7. 2024 v úseku mezi ulicemi na Sudech až na křižovatku Karlovarská – Lidická, přičemž práce na tomto úseku budou trvat do 31. 8. 2024. Provoz bude omezen už od křižovatky Karlovarská – Lidická, kde bude zakázáno pravé odbočení směr MOST, KAZNĚJOV, mimo MHD a VOZIDEL STAVBY. Objízdná trasa povede dále po komunikaci Karlovarská – Gerská a zpět na směr MOST, KAZNĚJOV se bude vracet po komunikaci Studentská. Práce s sebou přinesou i omezení v průjezdu a umístění zastávek autobusových linek.

Změny zastávek z důvodu oprav:

Lékařská Fakulta – bude přesunuta do západního jízdního pásu do zrušeného pravého odbočení před křižovatkou Karlovarská – Lidická.

U Gery – bude přesunuta do západního jízdního pásu do zrušeného pravého odbočení před křižovatkou Karlovarská – Lidická.

Majakovského – bude přesunuta do západního jízdního pásu do zrušeného pravého odbočení před křižovatkou Majakovského – Lidická.

Uzavírky křižovatek Alej Svobody x Lidická a Na Sudech x Lidická, budou probíhat o víkendech po polovinách vozovky v jednotlivých jízdních pásech křižovatky.

V souvislosti s úpravami křižovatek bude docházet ke krátkodobým uzavírkám o víkendu a nutnosti objížděk, nebo k převedení výjezdu do protisměru. Je proto nutné sledovat aktuální označení v průběhu výstavby.

Práce na západním dvoupruhu silnice I/27 v úseku Křižovatky Karlovarská x Lidická až po křižovatku ŽST Bolevec, budou dále probíhat až v r. 2025 od 1. 4. 2025 do 31. 8. 2025.

Print Friendly, PDF & Email