Po zimní přestávce se práce na stavbě nového mostu na I/19 ve Spáleném Poříčí opět rozběhly. Během týdne na místě probíhala a nadále probíhá hlavně montáž bednění a výztuží desky nosné konstrukce mostu. Současně s tím probíhaly i úpravy na přilehlých nábřežních zdech, na kterých se dělají nové kamenné obklady a odlažby. Samotná betonáž mostní desky je plánovaná na příští týden.

Provoz v okolí stavby je i nadále veden kyvadlově po provizorním mostu.

Zprovoznění mostu by pak mělo proběhnout v druhé polovině letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email