S menšími omezeními už nyní musejí počítat řidiči v Domažlické ulici v Klatovech. Ještě před zahájením akce I/22 Klatovy – Domažlická ulice totiž na plánované trase probíhá překládka kabelu ČEZ pro město Klatovy.

Samotnou opravu necelého kilometru komunikace I/22 plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájit v dubnu a podle smlouvy se zhotovitelem bude oprava probíhat po dobu zhruba čtyř měsíců. Během těchto čtyř měsíců bude vyměněno asfaltové souvrství vozovky, stávající křižovatka bude přebudována na křižovatku světelnou, stará lávka pro pěší bude vyměněna za novou a opraveny budou také chodníky a stávající inženýrské sítě.

Během jednotlivých etap stavby už bude omezení provozu na silnici výraznější a řidiče čekají i úplné uzavírky komunikace.

O podrobnostech stavby a omezeních v provozu budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email