V letošním roce bude zahájena oprava mostu přes Bradavu ve Spálením poříčí na komunikaci I/19. Předmětem této opravy je výstavba nového mostu na silnici I/19 a úprava navazujících nábřežních zdí v místě stávajícího mostu.

Od dnešního dne (1.3.2021) bude v rámci přípravných prací na samotnou akci probíhat na území města rekonstrukce vozovky III/17711. Dále oprava místní komunikace v ulici Pod Obecníkem a polní cesty. Tyto přípravné práce by měly probíhat v průběhu celého března.

Ulice Pod Obecníkem a ulice Luční budou po dobu stavebních úprav uzavřeny. Tato dopravní omezení se však netýkají občanů, kteří právě v těchto ulicích bydlí.

Print Friendly, PDF & Email