Už příští týden budou zahájeny práce na úpravě vedení silnice I/26 poblíž obce Březí u Meclova.

Na výjezdu z obce bude do konce roku probíhat stavební činnost na tzv. rektifikaci oblouku. To znamená, že v řešeném úseku dojde k vybudování přeložky silnice I/26, která upraví současné nevyhovující vedení komunikace. V zatáčce za koncem obce Březí bylo v posledních letech zaznamenáno zvýšené množství dopravních nehod, včetně nehod s osobními následky a úmrtím. Úpravou vedení hlavního tahu na Folmavu by následně mělo v těchto místech dojít výraznému zvýšení bezpečnosti provozu.

Kromě nové komunikace a úpravy stávajících sjezdů z I/26 je součástí stavby také výstavba nového dělícího ostrůvku na vjezdu do obce.

Stavba samotná je rozdělena do tří etap, během kterých bude docházet k větším či menším omezením provozu. K uzavření hlavního tahu však nedojde a po většinu doby, kdy budou prováděny stavební práce, bude provoz řízen jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Stavební úpravy za 11,3 mil. Kč bez DPH provede pro Ředitelství silnic a dálnic společnost COLAS CZ, a.s. K uvedení stavby do provozu by pak mělo dojít nejdéle za 105 kalendářních dní.

Print Friendly, PDF & Email