S blížícím se zahájením stavební sezóny se také naplno začínají rozjíždět i už probíhající stavby, a to I/27 Šlovice – Přeštice a I/27 Klatovy – přeložka. Na obou stavbách tak práce znovu pokračují hned na řadě stavebních objektů.

 

V rámci stavby I/27 Šlovice – Přeštice se tento týden práce týkají stavebních objektů:

101 – Přeložka silnice I/27 – Provádění sanace a násypů.

103 – Mimoúrovňová křižovatka 1 – Odkop a odvoz zeminy na SO 101.

301 – Středová kanalizace v km 5,63 – 9,82 – Pokládka kanalizace.

202 – Nadjezd km 6,45 – Montáž bednění a železné výztuže římsy.

203 – Most km 7,7 – Vrtání pilot, uložení armatury, betonování.

204 – Nadjezd km 8,64 – Vrtání sloupků pro svodidlo.

206 – Nadjezd km 9,98 – Vázání železa, montáž bednění, betonování.

209 – Most km 7,62 – Odkopání konsolidačního násypu.

702 – Protihlukový val u Horní Lukavice – Násyp vrstev.

 

V rámci stavby I/27 Klatovy – přeložka se pak práce týkají objektů:

101 – Přeložka silnice I/27 – Skrývka ornice, těžba materiálu a násyp na jednom z úseků.

204 – Most přes Špalkovské rybníky – Vrty pro piloty.

306 – Dešťová kanalizace km 3,2 – Hloubení rýh, uložení potrubí.

309 – Přeložka vodovodu km 4,510 – Hloubení rýh, uložení potrubí.

343 – Dešťová kanalizace km 6,560 – Hloubení rýh, uložení potrubí.

Print Friendly, PDF & Email