Ve čtvrtek 30. 6. dojde k opětovnému zprovoznění komunikace I/27 na průtahu obce Štěpánovice na Klatovsku.

V rámci akce I/27 Štěpánovice – průtah došlo k obnově asfaltového souvrství vozovky v obci a ke sjednocení šířkového uspořádání silnice mezi obrubníky. Úpravou prošly také autobusové zálivy a chodníky na území obce. Dále proběhla úprava odvodňovacího systému komunikace a svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí stavby jsou i středové dělící ostrůvky, které byly vybudovány na příjezdu a výjezdu z obce. Důvodem pro instalaci středových ostrůvků je regulace vjezdové rychlosti vozidel na území obce a zvýšení bezpečnosti ve Štěpánovicích.

V loňském roce byly v řešeném úseku provedeny pouze práce na pokládce nové kanalizace a vodovodu v chodníku. Úpravy vozovky pak byly naplánovány až na rok letošní.

Ve směru na Plzeň tak už řidiči nebudou muset využívat značené objízdné trasy přes Točník a Vícenice a silnice I/27 bude opět průjezdná bez omezení oběma směry.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla opravu společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 25, 5 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email