Správa železnic v současné době realizuje v Plzni stavbu UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA – LOBZY – KOTEROV. Na stavebních úpravách v místě modernizované železniční trati se částečně podílí i Ředitelství silnic a dálnic.

Současně totiž na stavbě probíhá výstavba tzv. tunelového zárodku, který se stane součástí plánované stavby I/20 PLZEŇ, JASMÍNOVÁ – JATEČNÍ. Samotný tunelový zárodek tvoří dva zhruba 180 m dlouhé tunelové tubusy. Ty budou v budoucnu sloužit jako čtyřpruhová komunikace vedoucí pod právě rekonstruovanou železniční tratí. Důvodem pro zahájení hloubení tunelu již několik let před plánovanou stavbou nového silničního úseku je, aby následně nebylo nutné železnici opět rozkopat.

Konstrukce tunelu zůstane celá pod zemí, tedy pod tělesem dráhy (rekonstruované železniční tratě Plzeň – České Budějovice). To až do doby realizace stavby I/20 PLZEŇ, JASMÍNOVÁ – JATEČNÍ, kterou plánujeme v letech cca 2029 – 2033. Při realizaci silniční stavby bude tunel následně odkopán a vystrojen.

V současné době jsou dokončeny provizorní konstrukce v okolí stavby budoucího tunelového zárodku. Jedná se o pilotové stěny po obou stranách budoucího tunelu (z ulice Sušická a z ulice Velenická v Plzni). V červnu 2021 započaly práce na vlastním tělese tunelového zárodku, a to realizací vodících zídek a vlastních milánských stěn (metodou hydro-frézování), které budou v budoucnu tvořit nosné stěny tunelového objektu u silnice I/20. Dále probíhá čerpání podzemní vody ze stavebních studní (odvodnění staveniště z důvodu vysoké hladiny podzemní vody) a voda je odváděna systémem kanalizačního potrubí do řeky Úslavy.

Print Friendly, PDF & Email