U obce Klášter nedaleko Nepomuku budou zahájeny práce na úpravě křižovatky silnice I/20 a III/11747.

Současná podoba křížení silnice I/20 se silnicí III. třídy už dnešním potřebám nevyhovuje jak svým výškovým, tak i šířkovým vedením a současně se také stává místem poměrně častých dopravních nehod. Ze zmíněných důvodů tak bylo rozhodnuto o provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení poměrů v prostoru křížení silnic a také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

V následujících měsících tak budou za částečné uzavírky hlavního tahu prováděny stavební práce, které změní podobu křižovatky. Provedena bude tzv. rektifikace směrového a výškového oblouku na silnici I/20, ve směru od Plzně bude zřízen nový odbočovací pruh a upraveno bude i napojení silnice III/11747. Dále bude upraven jeden propustků na trase a upraveny budou také přilehlé vjezdy a sjezdy.

Částečná uzavírka silnice I/20 je povolena až do ledna následujícího roku, nicméně ŘSD plánuje dřívější zprovoznění tohoto úseku.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost Silnice Klatovy a.s. za cenu 27,2 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email