Přes dva kilometry dlouhý úsek silnice I/27, kde od poloviny dubna probíhala oprava vozovky v rámci akce I/27 Gerlova Huť je nyní bez výrazných komplikací průjezdný.

Řešený úsek komunikace I/27 mezi Javornou a Železnou Rudou už vykazoval řadu závad jako například podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje a ztrátu asfaltového tmelu. Realizací opravy komunikace nyní došlo k odstranění zmíněných závad a tím i ke zlepšení bezpečnosti provozu na daném úseku silnice.

Samotná stavba si nevyžádala úplnou uzavírku komunikace a po dobu provádění úprav na trase zde byl provoz pouze částečně omezen. Na místě nyní probíhají dokončovací práce a omezení pro řidiče je tak už pouze minimální.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla opravu vozovky společnost STRABAG a.s., která vyhrála ve výběrovém řízení na stavbu s cenou ve výši 16,7 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email