Dnes byla zahájena oprava přes dva kilometry dlouhého úseku silnice I/27 v rámci akce I/27 Gerlova Huť.

Komunikace I/27 mezi Javornou a Železnou Rudou vede v řešeném úseku převážně nezastavěným územím a na okolních pozemcích je většinou vzrostlý les. Silnice zde už vykazuje řadu závad jako například podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje a ztrátu asfaltového tmelu. Realizací opravy komunikace následně dojde k odstranění zmíněných závad a tím i ke zlepšení bezpečnosti provozu na daném úseku silnice.

V průběhu stavby nebude nutné komunikaci zcela uzavírat. Uzavírka silnice tak bude pouze částečná a provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Omezení na vozovce by pak mělo platit nejdéle do 1. 6.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu vozovky společnost STRABAG a.s., která vyhrála ve výběrovém řízení na stavbu s cenou ve výši 16,7 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email