Podél dálnic mohou řidiči pozorovat oplocení, které většinou kopíruje trasu jednotlivých úseků. Důvod pro instalaci oplocení v okolí komunikací je jednoduchý. Jde hlavně o bezpečnost. Zábrany, které díky oplocení na jednotlivých úsecích vznikají, jsou schopné znemožnit zvěři a osobám, aby se pohybovali v prostoru vozovky. Riziko srážky s oběma skupinami se tak rapidně snižuje.

Oplocení v okolí komunikací je nutné u již zmíněných dálnic, ale také u silnic pro motorová vozidla. Jeho stavba podléhá odborným předpisům, podle kterých musí Ředitelství silnic a dálnic postupovat. V rámci Plzeňského kraje je na mnoha úsecích oplocení již na svém místě. To se týká velkého počtu úseků dálnice D5, ale i některých úseků silnic I/20, I/26 a I/27. Silničáři se soustředí jak na obnovu a údržbu stávajícího oplocení, tak i na výstavbu nového. Na dálnici D5 je v současné době vytipováno hned několik úseků, na kterých by mělo být do budoucna oplocení vybudováno.

Opravy oplocení na dálnici D5 nyní probíhají dohromady na zhruba 15 kilometrech. Na dalších minimálně 23 kilometrech je pak oprava v dohledné době plánovaná. Neoplocené úseky jsou postupně doplňovány a postupně jsou vytipovávány i další, které jsou pro doplnění plotů vhodné.

Kontroly samotného oplocení probíhají jako součást každodenní služby asistence ŘSD a jsou i součástí kontrolní činnosti provozních techniků. Tady se jedná o běžné kontroly pohledem z vozidla za přiměřeně pomalé jízdy. V případě zjištění porušení oplocení se pak zaměří detailněji na zjištěnou závadu v úseku. V průběhu roku provádí provozní technici jednou až dvakrát kontrolu oplocení zaměřenou na výběr úseků vhodných pro opravy v dalším období. Další kontroly se provádějí zpravidla po přívalových deštích a při silném větru, kdy může dojít k poškození oplocení pádem stromů apod.

Oplocení může být poškozeno řadou příčin například již zmíněným větrem nebo pádem stromů. Zvěř, proti které je oplocení budováno, dokáže napáchat škody pouze v minimálním množství případů. Problémem, na který se však nyní musejí silničáři více soustředit, jsou krádeže samotného oplocení. Mnohdy se jedná o několikametrové úseky zcizeného oplocení.

Ploty v okolí komunikací hrají významnou roli při zvyšování bezpečnosti provozu, a to i když mnohdy řidiči ani nepostřehnou, že se poblíž komunikací nacházejí. Chrání řidiče, majetek a také zvěř.

Print Friendly, PDF & Email