Silnice I/22 je významnou komunikací v rámci spojení Plzeňského a Jihočeského kraje. Její vedení však není zcela ideální. Poblíž obce Zavlekov, kde se nachází i plánovaná stavba Zavlekov, úprava trasy je silnice vedena ve stoupání s poměrně prudkými zatáčkami a nepřehlednými horizonty, které zvyšují riziko střetu protijedoucích vozidel.

Úprava vedení komunikace ve zhruba 2,5 kilometru dlouhém úseku je pak jedou z akcí, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Po úpravě technických parametrů se řidičům také zlepší možnost pro předjetí pomaleji jedoucích vozidel. I kvůli očekávánému nárůstu intenzity dopravy na dané silnici se jedná a důležitou stavbu.

V současné chvíli v rámci příprav na stavbu probíhá aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o samotné územní rozhodnutí by pak měla být podána do poloviny letošního roku. Výhledově je dále zahájení stavby plánováno na rok 2026.

 

Print Friendly, PDF & Email