Nejpozději v pondělí 8. 11. dojde k úplnému zprovoznění opravovaného úseku silnice I/26 na příjezdu do Plzně v rámci akce I/26 Kyšice – Plzeň, Hřbitovní.

Od druhé poloviny července zde probíhala oprava zhruba 3,2 kilometru dlouhého úseku směrově rozdělené komunikace I/26 na příjezdu do Plzně. Přesné staničení opravy je mezi kilometry 2,74 – 5,94 ve směru na Plzeň, a to od mimoúrovňové křižovatky se silnicí 180 až po ulici Hřbitovní v Plzni.

V rámci stavebních prací v řešeném úseku došlo k výměně a zesílení konstrukce vozovky a položeno bylo nové asfaltové souvrství. Součástí stavby byla výměna odvodňovacích žlabů a silničních obrub. Vyměněno bylo také oplocení v bezprostřední blízkosti komunikace. Rekonstrukcí dále prošel i samostatný sjezd na větvi mimoúrovňové křižovatky s ulicí K Fořtovně, který se na hlavní trase nachází.

Opravu silnice I/26 pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla společnost EUROVIA CS, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 36,72 mil. Kč. bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email